Welkom,

 

Een “uitgebreid visitekaartje” over mezelf en m’n professionele activiteiten.

Diepgaand werken met mensen vraagt de juiste “klik” en veel vertrouwen,
daarom laat ik u via deze weg graag kennismaken met m’n persoonlijke achtergrond en kleur.

In mijn artsenopleiding (KULeuven) kwam uiteraard het lichaam in al zijn facetten uitvoerig aan bod.
Ik bleef wel nogal op m'n honger zitten wat de verbinding tussen lichaam en geest betrof.
Al snel ging ik me bijscholen in zowel psychologische aspecten als in meer holistische geneeswijzen.
Ook spiritualiteitsbeleving, en daarin zowel onze joods-christelijke culturele achtergrond als het sjamanisme, kregen ruim aandacht.
 Mijn passie om het lichaam als een unieke betekenisdrager van onze identiteit (en niet alleen als een objectiveerbare machine) te begrijpen,
leidde tot een veelzijdig ontwikkelingstraject (cfr. ook Curriculum Vitae).

Tien jaar ervaring als militair arts bracht me veel inzicht in het belang van gezonde groepsdynamiek en van (crisis-)psychologie. 
De jarenlange ervaring als bedrijfsarts in Nederland liet me toe om steeds vaardiger te worden in het vertalen van systeemdynamieken in concrete taal, en om medische klachten in een ruimer betekenisvol verband te plaatsen.( cfr. Manama-thesis arbeidsgeneeskunde “de bedrijfsarts als proces-adviseur”).


Momenteel werk ik als arts  specifiek  rond psychosomatiek en rond persoonlijke groei (ook in organisatie- en teambegeleiding, oa. voor huisarts-groepspraktijken).
Typisch voor mijn insteek/vaardigheid is dat ik werk op het raakvlak van medische, ontwikkelingspsychologische en systeem-dynamische kennis.

Contact: Gieterijstraat 5, 3545 Zelem (Halen), vlakbij Diest;  0473 / 860 347;  info@jandevriendt.be 

Afspraken:
bij voorkeur telefonisch op nr 0473/860347
(als u toch liever per mail werkt: info@jandevriendt.be; geef dan onml mee op welke momenten in de week best passen voor u)
laatste afspraak 's avonds om 17u30; ik werk vaker ook op zaterdag voormiddag.


Agenda: 
- systeemopstellingen: a) in 
Buurthuis 't Goor - Engsbergen:        dinsdagavonden  (19u30 - 22u) : 29 jan, 26 feb, 26 mrt, 23 april, 21 mei, 25 juni 2019

                 zondagvoormiddagen (09u30 - 12u) : 6 jan, 3 mrt, 31 mrt, 30 juni 2019   
   
             

     
     b) in groepspraktijk "Eqilibre" - Neerijse: maandagavonden  28 jan, 25 febr, 25 mrt, 22 apr, 20 mei, 24 juni 2019
(19u30 - 22u)
      zondagvoormiddagen 13 jan, 10 mrt 2019 

   
meer inhoudelijke info op deze site onder "Opstellingenwerk/agenda"/ ; 

 !
gedetailleerde praktische info en inschrijven via www.dianevandevenne.be
 
        c) "Met paard en ziel", systemisch werk op de wei; in planning; ism. Joke Timmermans (www.yoki.be); inschrijven via Joke Timmermans

-walkshops Mallorca:
- ism Ludo Keunen (www.people-intent.be) : zie ook www.walkshop.be: di 30/04 tem vrij  03/05/'19  
- ism Bart Jaeken (www.obelisk.be): zie ook www.ondernemersinbeweging.be: do 16/05 tem ma 20/05/19
                    do10/10 tem ma 14/10/19

 bleef steeds gefascineerd door de vaststelling dat fysieke en psychische klachten vaak het eindstadium zijn van ongezonde relationele patronen in de persoonlijke en sociale sfeer. Daarom ben ik blijven zoeknaar manieren om de arts-rol uit te breiden met procesadviserende en autonomiebevorderende vaadigheden: eerst via een coaaunselingopleiding, later via een consultancy-training, tenslotte via het werken met systeem-opstellingen.