Achtergrondinformatie

  • Wibe Veenbaas & Joke Goudswaard “Vonken van Verlangen” Systemisch werk, perspectief en praktijk Uitg Phoenix ISBN 90 800 5077 6
  • Jan Jacob Stam “Het verbindende veld” Organisatieopstellingen in de pratkijk Uitg het Noorderlicht ISBN 90-77290-02-8
  • Bert Hellinger in gesprek met Gebriele ten Hövel “Erkennen wat er is” Inleiding in het werk met familieopstellingen. Uitg het Noorderlicht, ISBN 90-806874-6-4
  • Indra Torsten Preiss “Gezonde verhoudingen” Familieopstellingen voor gezin, relatie en organisatie. Uitg. Archipel, 9-789063-053727
  • www.hellingerinstituut.nl
  • www.1frissewind.nl