Systeem Opstellingen

Wanneer we in ons dagelijks leven situaties tegenkomen waar we geen vat op krijgen, kan een opstelling vaak helpen om op een dieper niveau aan herstel of verandering te werken.

Er kan gewerkt worden met vragen rond chronische ziekte, psychische klachten, moeilijke thema’s in relaties, werk, familie, enz…

Een opstelling maakt beelden uit ons onbewuste duidelijk. Deze beelden geven meer inzicht in de dynamiek die op de achtergrond van het leven erg bepalend is voor onze concrete ervaringen. Het gaat om dat wat ons wezenlijk, op zielsniveau, bepaalt. Deze dynamieken zijn meestal onbewust, waardoor we er ook niet echt vat op krijgen.

Door de opstelling kan men dan meer voeling opbouwen met deze diepere drijfveren, die voldoen aan fundamenteel andere wetmatigheden dan het bewuste en fysieke aspect van ons zijn.

Werken op dit meer oorspronkelijke zijns-aspect vraagt een openheid naar en vertrouwen in wat “opborrelt”. Het gaat daarbij niet om controle, sturen, wel om overgave, proberen te volgen wat zich innerlijk aandient.

Doorgaans leidt de opstelling tot opluchting, een vrijer gevoel, een beter begrip van de eigen dagdagelijkse realiteit, een duidelijker zicht op een mogelijke eigen ontwikkelingsweg, niet alleen voor de vraagsteller maar ook voor andere aanwezigen.

"Als de ziel gekwetst is en geen taal vindt, dan spreekt het lichaam"

-Ervaringsgericht: Iets voelen in je lijf zegt vaak zoveel meer dan woorden, maakt ze soms zelfs overbodig

-In systemische oefeningen en opstellingen kaderen we feiten uit de levensloop met behulp van een aantal systemische wetmatigheden. We kijken naar de verstrikkingen waarin onze bezieling zich uit liefde heeft vastgezet en hoe we terug tot een betere dynamiek kunnen komen op dit niveau.