Praktijk voor lichaamsgerichte therapie

"Als de ziel gekwetst is en geen taal vindt, dan spreekt het lichaam"

Het basiskader van waaruit ik werk in de praktijk, vat ik graag als volgt samen:

"Levenskracht (of vitaliteit) werkt via onze bezieling door tot in onze materiële verschijning.
Deze kracht is onpersoonlijk. De intelligentie daarvan is absoluut superieur aan onze rationele intelligentie (IQ), en kun je ook wel vitale, spirituele (of integrerende, of ordenende) intelligentie noemen.
Onbewuste fysieke processen (ongeveer 80% van ons functioneren) zijn het rechtstreekse gevolg van deze vitale intelligentie.
Daaronder dus ook de meeste gezondheidsklachten! Deze hebben m.a.w. steeds een planmatige oorsprong, een duidelijke reden van bestaan vanuit deze intelligentie (die onze rationele intelligentie overstijgt).
Om tot wérkelijk herstel te komen, is het belangrijk om meer voeling te krijgen met deze superieure vitale intelligentie."

Counseling:

Een counseling-gesprek heeft als doel uw zelfredzaamheid in het omgaan met levensvragen (inclusief gezondheid…) optimaal te ondersteunen. Waarop kan dit gericht zijn:

  • Op het vlak van emoties: het accepterend verkennen van de eigen emoties is vaak steunend, verhelderend en bevrijdend in een beknellende levenssituatie. Verlichting van sommige fysieke klachten is hier een logisch gevolg van.
  • Op het vlak van cognities(kennis): het beter inzicht krijgen in het hoe en waarom van de eigen gedragingen en die van de eigen sociale context, helpt om het eigen leven beter in handen te kunnen nemen. Dit vermindert op zijn beurt psychische spanningen, wat ook veel fysieke klachten doet afnemen.
  • Op het vlak van spiritualiteit (verbondenheid, zingeving): het zich kunnen verbinden en verzoenen met de juiste eigen plaats in het grotere Geheel is cruciaal voor duurzaam herstel en balans. Het brengt rust op een dieper bewustzijnsniveau, wat de algehele gezondheid ten goede komt.
  • Een counseling-gesprek duurt 45min en kost 75 euro (Waarvan de RIZIV-terugbetaling een 25 euro bedraagt).

Atlasbehandeling:

Een mechanisch ondersteunde dieptemassage ter hoogte van de overgang schedel - eerste halswervel, met diepgaande fysische én psychische impact. Voor uitgebreide inhoudelijke info kunt u meer lezen en bekijken op www.atlasbehandeling.be
Ik kader deze behandeling in een coachend consult waar uitgebreid stilgestaan wordt bij iedereen z’n unieke, fysieke én psychische “blauwdruk". Naast de mechanische correctie op zich, worden verbanden aangereikt met uw eigen ontwikkelingsgeschiedenis. Bedoeling is om handvaten aan te reiken die helpend kunnen zijn om uw eigen groeiproces als mens beter te sturen. Meestal gaat het om onbewuste overlevingspatronen te (leren) herkennen, te accepteren, en voldoende los te laten om zo meer ruimte te leren geven aan ontplooiing van de unieke eigenheid.
De atlasbehandeling werkt heel sterk in op het onbewuste ("neurovegetatieve") regelmechanisme waar de vertaalslag gebeurt van ons relationeel functioneren naar een meer of minder gespannen fysieke basishouding Dit leidt doorgaans tot een behandeling met zeer hoog “rendement”: Een minimum aan behandelcontacten ( 2 à 3, met af en toe herhaling op langere termijn) leidt doorgaans tot een duurzaam gezondheidsbevorderend effect op fysisch én psychisch vlak.
De behandeling verhoogt ook het rendement van andere natuurgeneeswijzen (methodes die het zelfgenezende vermogen versterken) zoals osteopathie, acupunctuur, homeopathie, én van psychologisch werk (NLP, EMDR, ....).
Het is een erg krachtige ingang tot de onbewuste balansmechanismen: Zowel op mechanisch als op psycho-sociaal vlak worden deze gestimuleerd om te herijken in de richting van meer gezonde, ontspannen lichaamshouding én meer gezonde psycho-sociale interacties.

Praktisch:

De basis-atlasbehandeling bestaat doorgaans uit 2 à 3 sessies met gemiddeld een 6 à 12 weken interval. Voor ongeveer 2/3 van de cliënten is dit voldoende voor een vrij duurzame correctie (effect van meerdere maanden). In de eerste sessie vindt de atlascorrectie reeds grotendeels plaats. Tijdens de tweede sessie is er een controle , een aanvulling (verdieping) en evaluatie.
Verdere sessies zijn meestal pas aangewezen op langere termijn (na maanden tot jaren); de noodzaak hieraan varieert sterk van persoon tot persoon, mede afhankelijk van de leeftijd, de basis-conditie en de ontwikkelde stresshanterings-vaardigheden.
De eerste sessie kost 110 Euro, opvolgsessies 90 Euro. (De RIZIV-terugbetaling bedraagt een 25 euro per sessie).

Er is geen bijzondere voorbereiding vereist. Idealiter plant men de behandeling in een eerder rustige periode in (niet meer dan de routine-matige bezigheden).
Voor de behandeling zal u gevraagd worden de nek vrij te maken (liefst geen rolkraag, lang haar samenbinden). Ook schouders en rug worden meegenomen in de behandeling, maar daarvoor kan u T-shirt/topje aanhouden.

Behandelingen gaan door op weekdagen tussen 9u en 18u.  U kan online via deze web-site of de web-site www.atlasbehandeling.be zelf inboeken. 

Uitzonderlijk, bvb bij zeer verre verplaatsingen, kan ook 's avonds of op zaterdagvoormiddag een afspraak aangevraagd worden.


>