Welkom

   

Een "uitgebreid visitekaartje" over mezelf en m'n professionele activiteiten.

Diepgaand werken met mensen vraagt de juiste "klik" en veel vertrouwen, daarom laat ik u via deze weg graag kennismaken met m'n persoonlijke achtergrond en kleur.

In mijn artsenopleiding (KULeuven) kwam uiteraard het lichaam in al zijn facetten uitvoerig aan bod. Ik bleef wel nogal op m'n honger zitten wat de verbinding tussen lichaam en geest betrof.

Al snel ging ik me bijscholen in zowel psychologische aspecten als in meer holistische geneeswijzen.

Ook spiritualiteitsbeleving, en daarin zowel onze joods-chirstelijke culturele achtergrond als het sjamanisme, kregen ruim aandacht.

Mijn passie om het lichaam als een unieke betekenisdrager van onze identiteit (en niet alleen als een objectiveerbare machine) te begrijpen, leidde tot een veelzijdig ontwikkelingstraject (cfr. ook Curriculim Vitae).

Tien jaar ervaring als militair arts bracht me veel inzicht in het belang van gezonde groepsdynamiek en van (crisis-)psychologie.

De jarenlange ervaring als bedrijfsarts in Nederland liet me toe om steeds vaardiger te worden in het vertalen van systeemdynamieken in concrete taal, en om medische klachten in een ruimer betekenisvol verband te plaatsen. (cfr. Manama-thesis arbeidsgeneeskunde "de bedrijfsarts als proces-adviseur").

Momenteel werk ik als arts specifiek rond psychosomatiek en rond persoonlijke groei (ook in organisatie- en teambegeleiding, oa. voor huisarts-groepspraktijken).

Typisch voor mijn insteek/vaardigheid is dat ik werk op het raakvlak van medische, ontwikkelingspsychologische en systeem-dynamische kennis.


AGENDA

Systeemopstellingen:

Momenteel geen groepsactiviteiten in planning (voor individueel systemisch werk: boek 'n counseling gesprek)

Walkshops:

-ism. Ludo Keunen 
(www.people-intent.be) op aanvraag

ism Bart Jaeken
ondernemersinbeweging.be
-momenteel geen in planning
“Als de ziel gekwetst is en geen taal vindt
dan spreekt het lichaam”
"Het Leven werkt doorheen ons
op het collectief gericht. Wat wij daar als individu bij denken of voelen
is onze eigen uitdaging"
“Als het Gevoel juist zit
dan volgt vanzelf op zijn tijd de juiste Vorm"