Curriculum Vitae

Geboren te Gent op 17/01/65, gehuwd met Ilse Mortelmans, vader van Sarah (°’99) en Daan (°’00).

Studies en opleidingen

 • Lagere school en aanvang humaniora in het St.-Lodewijkscollege (Brugge).
 • Koninklijke Kadettenschool (Laken) - Geneeskunde (K.U.L.-promotie in 1991) als militair student, specialisatie huisarts.
 • Opleiding “Psycho-sociale begeleiding”(1996 -’99), aan de Faculteit voor Mens en Samenleving te Turnhout (counselingopleiding volgens de experiëntiële benadering).
 • Specialisatieopleiding Arbeidsgeneeskunde KUL (2004 -’07) met als eindwerk “De bedrijfsarts als procesadviseur – verkenning vanuit een relationeel perspectief”.
 • Getuigschrift van permante vorming CIGO (Consultancy in groepen en organisaties -www.uhasselt.be/cigo (2006 – ‘08).
 • 1-jarige basisopleiding systeem-opstellingen, 2010 www.1frissewind.nl

Beroepservaring

Militair arts

 • In de Brigade Para-Commando (1992-’95): Verantwoordelijkheid voor de interne organisatie en werking van een medische cel. De taakomschrijving bevatte zowel curatieve als preventieve, educatieve, arbeids- en controlegeneeskundige aspecten, evenals het adviseren van het lokale commando. Specifieke klemtonen in mijn ervaring zijn het verzorgen van vorming en het adviseren in beleidsprocessen met betrekking tot aidspreventie en crisispsychologie. Dit vooral in het kader van humanitaire operaties (oa. Somalië, Rwanda).
 • In het Medisch Regionaal Centrum te Evere (1995-’97) (HIBO): Eerstelijnsgezondheidszorg in een multidisciplinaire groepspraktijk voor het personeel van de Brusselse garnizoenen.
 • In de Koninklijke Militaire School te Brussel (1997-‘01): Inwonend schoolarts van deze universitaire instelling voor de vorming van officieren. Ik had hierbij bijzondere aandacht voor de begeleiding van leerlingen op psycho-sociaal vlak, en initieerde een meer geïntegreerde multidisciplinaire setting met meer aandacht voor de persoon en zijn ontwikkelingsperspectief.

In deze 10 jaar beroepservaring in de krijgsmacht lag mijn interesse en job-satisfactie vooral in de combinatie van werken op individueel en groepsniveau. Mijn persoonlijke kleur in de beklede functies was vooral gebaseerd op het integreren van een meer systemische en ontwikkelingsgerichte visie in het handelen als arts/vertrouwenspersoon.

Om deze eigen kleur verder te kunnen ontwikkelen, heb ik de overstap gemaakt naar de functie van bedrijfsarts in Nederland. De andere maatschappelijke context bood mij daar de ruimte om als arts in bedrijfscontext de job-karakteristieken adviesrol, teamwerk, procesmatige insteek, perspectief van groei en empowerment, meer uit te diepen.

De Mens: Een Relationeel Perspectief

Verzekeringsarts

Voor het UWV te Roermond (Nl)(2002-‘03)

Deze functie omvatte enerzijds de verzuim- en reïntegratiebegeleiding van een “vangnetpopulatie”(met veel allochtonen), en anderzijds de evaluatie van WAO-aanvragen (te vergelijken met het Belgisch begrip “invaliditeit”).

Deze passage bij de“Uitvoeringsinstantie voor Werknemers Verzekering” liet mij toe grondig kennis te maken met de praktijk van de sociale geneeskunde in Nederland en mij in te werken in de Nederlandse sociale wet- en regelgeving.

Bedrijfsarts

Externe dienst ArboUnie/Nederland - regio Limburg, 05/2003 tot eind 2008:

In deze functie was ik verantwoordelijk voor de verzuim- en reïntegratiebegeleiding van zieke werknemers en het coachen van leidinggevenden in het omgaan met verzuim. De input uit individuele casuïstiek diende mee als basis voor advisering over verbetering van arbeidsprocessen. Daarbij werd intensief multidisciplinair gewerkt. Als sleutelfiguur in de arbeidshulpverlening verzorgde de bedrijfsarts doorgaans ook het relatiebeheer met de eigen klantbedrijven.

In deze functie was ik deeltijds werkzaam; De goede resultaten van mijn counselende en coachende insteek bij het Centraal Bureau voor de Statistiek hadden geleid tot een forse uitbreiding van de detacherings-overeenkomst vanuit ArboUnie, zodat ik mij vanaf 2007 volledig kon richten op dit ene bedrijf.

Eigen praktijk

Sinds 2001 deeltijds, sinds 2009 voltijds en via bvba. “Opening”:

 • Individuele counseling en coaching, doorgaans bij gezondheidsgerelateerde vragen.
 • Atlas-behandeling
 • Oplossings- en Systemisch georiënteerde advisering in organisatiecontext bij personele problemen. Dit kan op het niveau van het individu, het team en/of de organisatie als levend geheel. (Ref.: Verhaert Space, Maria-ZH Lommel, Attentia, Ericsson Evere, BCPA-Keerbergen).

  De meeste van deze trajecten doe ik als free-lancer in het netwerk van het organisatie-ontwikkelingsbureau “Obelisk” (www.obelisk.be) te Leuven. Procesmatige insteek, maatwerk, en een voorkeur voor de waarderende benadering (“appreciative inquiry”) die ik grondig bestudeerde in de CIGO-opleiding, zijn kernbegrippen in deze trajecten. Recent integreer ik daarin meer en meer tools uit de systemische fenomenologie (meest gekende daarvan is de familie- of organisatie-opstelling). (Ref.: Attentia, BCPA, ESF, Pleegzorg Limburg, IDEWE, BP-Chemicals)

 • Vormingswerk: gevarieerde themata in verband met het menselijk functioneren, steeds benaderd vanuit een relationeel en groeidynamisch perspectief. Bij voorkeur in kleinere groepen en volgens intervisie-filosofie. (Ref.: FMS - Of Course, VELT, De Levensschool, Centrum Klassieke Homeopathie, Vormingplus, Zorg-Saam).

  In deze zelfstandige activiteiten gebruik ik mijn gevarieerde persoonlijke expertise en ervaring om groeibevorderend in te spelen op opleidings- en leervragen. Ze bieden mij vaak ook de mogelijkheid om creatief aan de slag te gaan met vernieuwende impulsen. Ik sta doorgaans vanuit een grote persoonlijke betrokkenheid in de begeleiding, en waardeer de wederzijdsheid in het leren die dit vaak oplevert.

Bijkomende vormingen en engagementen

 • Deelname aan avond- en week-end permanenties in het psycho-sociaal Revalidatiecentrum “Aurora” te Korbeek-Lo (’88–’89)
 • Vrijwilliger bij Tele-Onthaal Leuven (telefoonpermanenties in ’91 en ’92)
 • Gecertificeerd lesgever Rode Kruis (Vl.-Brabant, ’91 – ’92) - Basiscursus “centrum voor Ecologische Gezondheidszorg” (Utrecht, ‘96)
 • Jaartraining “systeembenadering voor huisartsen” (ICHO – 2000-2001)
 • Zang (koren “Gaudete” uit Halen, “Amicantus” en “Exsultate” uit Heusden-Zolder).
 • Creatief klussen in eigen huis en tuin (laureaat Amberprijs 2007).
 • Wandelen, lopen; (gezins-)recreatie in de natuur.