Begeleiden van individuele of teamgebonden veranderingsprocessen

het “proces” is, naast het “product” en de “procedure”, de derde poot van de driehoek waarin je menselijke interactie kan situeren

Begeleiden van veranderingsprocessen vanuit een systemisch perspectief

Type trajecten:

  • Individuele counseling & coaching : bij problemen in persoonlijk functioneren, eerder relationele (en niet zozeer instrumentele) vragen. Indien doorverwijzing nodig is kan ik terugvallen op een netwerk van therapeuten en hulpverleners. Hierbij combineer ik vaak een klassiek en complementair zorgaanbod.
  • Teambegeleiding (idem); Gezien mijn achtergrond heb ik extra affiniteit met de sociale en verzorgingssector. Ervaring met intervisiegroepen, coachen van groepspraktijken, systeemopstellingen (o.a. als verdieping in lopende teamtrajecten), begeleiding van veranderingstrajecten en cultuurtrajecten.
  • Educatieve presentaties, workshops
  • Specifiek gericht op (huis-)artsen: Ik maak deel uit van het kernteam van www.echtt.be en ben ook coach in het netwerk van www.doctors4doctors.be
  • Specifieke outdoorbegeleiding: één- of meerdaagse programma’s: www.walkshop.be   www.ondernemersinbeweging.be

Bij het begeleiden van veranderingsprocessen is mijn basisfocus een relationeel en systemisch perspectief. Meestal vertaalt zich dat in vragen zoals:

  • Hoe zit het met de balans van geven en nemen tussen de verschillende partners?
  • Heeft iedereen een eigen en juiste plek, vanuit het grotere geheel bekeken?
  • Hoe is men (al of niet bewust) trouw aan de eigen bezieling, de stichter(s-bezieling)?
  • Welke (doorgaans onbewuste) normen en waarden zijn de wérkelijke drijfveer van het dagdagelijkse handelen? Op individueel vlak betekent dit het kijken naar de balans tussen innerlijke en uiterlijke drijfveren, tussen ratio, gevoel en bezieling.

Mijn coachende stijl zou ik beschrijven als: Empathisch, mild confronterend, ervaringsgericht (niet alleen praten over, maar ook lijfelijk ervaren). Dit alles is ingebed in een verzorgd didactisch kader (inzicht bevorderen, duiding geven) en steeds gericht op persoonlijke groei.

Mijn achtergrondprofiel: Ik situeer me vooral in de traditie van het werk van C.G. Jung, C. Rogers, Bert Hellinger, en de AI (Appreciative Inquiry). De “waarderende benadering” (Appreciative Inquiry) is voor mij een sleutelbegrip in het werken met teams en organisaties: Zo veel mogelijk vertrekken van de “(werk-)goesting” en van de positieve hechting die er is, om vanuit deze krachten aan verandering te werken. Hierbij is echter steeds de scherpe duidelijkheid van een welomlijnd werk-kader aangewezen. Daarbij biedt het systemisch perspectief een degelijke houvast.